Alkmaar: MKB-vriendelijkste gemeente N-H

Alkmaar kent een sterk regionaal bedrijfsleven. Het ondernemerschap zit de 10.000 lokale ondernemers in de genen. ‘Hard werken en presteren’ is het credo van deze nuchtere Noord-Hollanders, die Alkmaar onlangs verkozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland 2019. De verkiezing - het resultaat van onderzoek in opdracht van MKB-Nederland - dient als stimulans voor gemeenten om in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en om een optimaal ondernemingsklimaat te creëren. In Alkmaar is dat dus goed gelukt.

 De eerste plaats van Alkmaar op de ranglijst is gebaseerd op vier aspecten van het vestigingsklimaat:

  • De tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente;
  • Het imago van de gemeente bij ondernemers daarbuiten;
  • De gemeentelijke communicatie en het beleid met betrekking tot het midden-en kleinbedrijf; en
  • De gemeentelijke lasten (prijs-kwaliteitsverhouding).

De ondernemers in Noord-Holland zijn dus goed te spreken over de dienstverlening, deskundigheid en betrouwbaarheid van Alkmaar. Om dit gunstige ondernemersklimaat in Alkmaar te behouden en nog verder te versterken, stimuleert en faciliteert de gemeente Alkmaar allerlei initiatieven. Zo is er één aanspreekpunt voor ondernemers, is informatie online beschikbaar en is de gemeente vooruitstrevend op het gebied van innovatie. Diverse netwerkbijeenkomsten dragen daaraan bij en vervullen tegelijkertijd een rol bij de gezamenlijke kennisontwikkeling van de ondernemers en de gemeente.

Kohartogelektrotechniek

Zowel bestaande als nieuwe ondernemers kunnen in Alkmaar voor ondersteuning terecht bij het gemeentelijke Ondernemersloket: één vast aanspreekpunt, ook als er meerdere afdelingen betrokken zijn. Vier accountmanagers begeleiden ondernemers met veel enthousiasme bij de procedure en de wettelijke stappen bij het vestigen, uitbreiden of verplaatsen van ondernemingen. Te denken valt aan de coördinatie van (vergunning)trajecten, belangenbehartiging voor een ondernemer met een wens die afwijkt van beleid of wat het bestemmingsplan voorschrijft. Ook kan er maatwerk geleverd worden.

Ondernemersmagazine

Ook op het gebied van (online) informatievoorziening wordt Alkmaar goed beoordeeld. Zo is alle belangrijke informatie voor bestaande en potentiële Alkmaarse ondernemers sinds kort te vinden in een digitaal magazine. Dit biedt ondernemers een actueel overzicht van de grote diversiteit aan vestigingslocaties in Alkmaar en de dienstverlening van het Ondernemersloket. Het magazine is online terug te vinden op www.alkmaar.nl/ondernemersloket.

Innovatie op een toplocatie

Een ander aspect dat heeft bijgedragen aan de verkiezing van Alkmaar tot MKB-vriendelijkste gemeente zijn de geleverde inspanningen bij de transitie naar het gebruik van duurzame en groene energie. Alkmaar biedt ondernemers volop de ruimte om zich te kunnen richten op duurzame innovatie. Neem het Energy Innovation Park op bedrijventerrein de Boekelermeer, zowel bestemd voor bedrijven die actief zijn op de markt voor traditionele energie als degenen die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe energievormen. De locatie vormt een verbindende factor tussen grote energiespelers, startende bedrijven, grote organisaties en toeleveranciers uit de energiebranche. Uniek aan het Energy Innovation Park is de centrale ligging ten opzichte van diverse faciliteiten in Noord-Holland en het unieke woon- en werkklimaat in en rond Alkmaar. Kortom: alle ruimte voor innovatie op een toplocatie.

Daarom Alkmaar!

Met steeds meer toekomstgerichte bedrijfslocaties, een economisch krachtige positie, een sterk regionaal bedrijfsleven en aantrekkelijke voorzieningen mag het duidelijk zijn waarom Alkmaar zeer in trek is en blijft als vestigingsplaats én dit jaar verkozen is tot MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland. Dus ondernemers die nog voor een vestigingskeuze staan en zich de vraag stellen: Waarom Alkmaar? Dáárom Alkmaar!