De zonneweide van Zon Boekelermeer

Op 26 november is op bedrijventerrein Boekelermeer een grote zonneweide geopend. Dit gebeurde op feestelijke wijze door wethouder duurzaamheid, Christian Braak. De totstandkoming van de zonneweide is een samenwerking van Energiezorg (samenwerking van HVC en Afvalzorg) en Sortiva. Samen zijn zij de opdrachtgever van de zonneweide, als ‘Zon Boekelermeer’.

15.000 m2 panelen

Edwin Besseling, manager KAM en projecten: “De ruim 8000 zonnepanelen zijn gelegd op de helling van de stortplaats van Sortiva. De gehele oppervlakte bestrijkt daarmee zo’n 15.000 m2 van de totale afvalberg. Uiteraard is de afvalberg eerst netjes afgedicht met schone grond. Daarna zijn de zonnepanelen geplaatst aan de zuidkant van het terrein. We hebben ook aandacht besteed dat het park er mooi uitziet en past in de omgeving. De panelen hebben een zwarte rand om schittering te voorkomen. Langs de rand van het park ligt een landschappelijke dijk als groene omlijsting”.

Energie Neutraal

“De zonneweide genereert zoveel zonne-energie dat er circa 750 huishoudens voor de duur van één jaar hun energie van kunnen afnemen, dit is circa 2,4 miljoen kilowattuur groene stroom. Met de twee windmolens op het terrein kunnen wij energieneutraal werken. Want al onze machines en sorteermachines kunnen op de opgewekte stroom draaien. En daar houden we dan nog van over. Die stroom gaat naar het openbare net. Zodat huishoudens en andere bedrijven er ook gebruik van kunnen maken.”

Zon Boekelermeer

“De zonneweide in de Boekelermeer is het eerste energiepark dat we vanuit de combinatie in Zon Boekelermeer openen.” vertelt Besseling. “Hierna volgen nog de zonneweides Zon Crayesteijn (Dordrecht) en Zon Wieringermeer (Middenmeer)”. Het is een mooie bijdrage aan de duurzaamheid. Door energieneutraal te kunnen werken dragen we op deze manier bij aan duurzaamheid. 

Sortiva

Sortiva is een dochteronderneming van HVC en G.P. Groot B.V. en verwerkt afval voor hergebruik en nuttige toepassing. De gerecyclede afvalstromen krijgen een tweede leven als grond-, bouw- of brandstof. Afnemers van deze producten zijn onder andere de wegenbouw, de hout- en papierindustrie, de kunststofbranche en de energetische industrie. Sortiva levert een bijdrage aan een duurzame leefomgeving door continu naar nieuwe economisch verantwoorde toepassingen voor de inzet van afvalstromen te zoeken. En streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van grond-, bouw- en biobrandstoffen.

HVC

HVC is in april 1991 opgericht en twee jaar later werd de eerste paal van de afvalenergiecentrale op de Boekelermeer in Alkmaar geslagen. Sindsdien is er veel veranderd. HVC heeft zich ontwikkeld van een pure afvalverwerker naar een overtuigd nutsbedrijf waar hergebruik van waardevolle grondstoffen uit afval en het opwekken van (duurzame) energie centraal staat. De geproduceerde duurzame energie wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen en inwoners (HVC KringloopEnergie). Verder ondersteunt HVC gemeenten bij de ‘van gas los’ energietransitie met de aanleg van lokale warmtenetten en om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, geothermie, biomassa, zon en wind.