Oeverzwaluwen en rugstreeppadden op De Boekelermeer

De Ecozone van de Boekelermeer wordt goed gevonden. De oeverzwaluwwand zit vol zwaluwen en ook de beschermde rugstreeppad is te vinden in de paddenpoelen. Sinds vorig jaar is het beheer van de gemeente aangepast om de Ecozone aantrekkelijker te maken voor de dieren. Zo adviseert ecologisch bureau Waardenburg over de Ecozone. En dat werpt zijn vruchten af.

Oeverzwaluwwand

Een oeverzwaluwwand is een plek voor de oeverzwaluw om rustig te broeden. Die oeverzwaluw nestelt zich niet zomaar, dus het is een goed teken dat de wand nu vol zwaluwen zit. Vorig jaar werd de wand nauwelijks gebruikt, maar inmiddels zitten er meer dan 100 paren zwaluwen in de wand.

Paddenpoelen

Om de populatie van de rugstreeppad te beschermen en te vergroten zijn er verschillende maatregelen genomen. Zoals het creëren van paddenpoelen. Jaarlijks worden de paddenpoelen in combinatie met de oeverzwaluwwand gegraven. Door bij het vergraven een steile wand te maken, ontstaat er ook een oeverzwaluwand. De oeverzwaluwen profiteren zo mee met de rugstreeppad. De rugstreeppad gedijt goed in ondiep, weinig begroeid water. Op de Boekelermeer was er al een eisnoer afgezet en er zijn roepende mannetjespadden te horen.

Aangepast beheer

Voor zowel de paddenpoel als de oeverzwaluwmuur is het van belang om veel te maaien. De oeverzwaluwen en rugstreeppadden gedijen goed bij weinig begroeiing. Daarom is er dit jaar meer gemaaid dan voorheen. Dat was best even spannend, omdat mensen de neiging hebben begroeiing te laten staan, maar voor de oeverzwaluw en de rugstreeppad is het juist nodig om meer te maaien. En dat werkt. De oeverzwaluw weet de wand goed te vinden en ook de rugstreeppad is dit jaar weer in de Ecozone op de Boekelermeer gesignaleerd.