Nieuwe vestiger: REPA Transportbanden

Welkom nieuwe vestiger: REPA Transportbanden B.V.

Momenteel is REPA Transportbanden gevestigd in Uitgeest. Daar bevindt zich het hoofdgebouw en de bedrijfshallen. “Ons terrein is inmiddels volledig volgebouwd, omdat we explosief gegroeid zijn”, vertelt Raymond Breyaen (directeur/eigenaar van REPA Transportbanden). “Daarom huren wij extra bedrijfshallen in Beverwijk en Uitgeest voor de opslag van onze goederen. Dit betekent dat er veel heen en weer gereden wordt met materialen en dat brengt de nodige kosten met zich mee.

Op zich is onze locatie in Uitgeest prima zeker door de goede aansluiting op de A9. Maar de wens voor één groot terrein met opslag, bedrijfshallen en het hoofdgebouw werd steeds groter. Hierdoor is er straks geen vervoer van goederen meer nodig en werken we veel efficiënter. We verwerken meer orders en verkorten de levertijden. Dit bespaart ons behoorlijk wat kosten én we dragen ons steentje bij aan het milieu”, aldus Breyaen.

Naast de grootte, was de ligging ook belangrijk in de zoektocht naar een nieuwe locatie. De goede aansluiting op de A9 moest behouden blijven. “We hebben in verschillende gemeentes gekeken, maar er zijn niet veel bedrijventerreinen waar veel flexibele ruimte beschikbaar is. Omdat de meeste medewerkers rond Uitgeest wonen, wilden we wel in de buurt blijven. Zo kwamen wij uit bij het bedrijventerrein De Boekelermeer. Hier hebben wij een kavel van 34.000 m2 gekocht.”

“Tijdens onze zoektocht hebben wij goed contact gehad met Jan Riepma van het Ondernemersloket Gemeente Alkmaar. De kavel die wij hebben gekocht, was deels van een particulier en deels van de gemeente. Al die ruimte hebben wij nodig omdat we willen groeien. Na het bouwen van het nieuwe pand willen wij na 2 à 3 jaar een bedrijfshal bij kunnen bouwen. In het voortraject is dit plan, om de kavel gefaseerd te bebouwen, uitvoerig besproken met wethouder Dijkman en de gemeente Alkmaar. Die samenwerking verliep soepel, mede door de directe lijnen.

Op dit moment werken wij met de aannemer de plannen uit voor het nieuwe pand. Dat wordt volgende maand weer concreter. Wordt vervolgd. ”