Nieuwe vestigers Heiloo

Jos Ham keert terug op oude grond

Ham Internationaal Transport B.V. verhuist in 2020 van Uitgeest naar De Boekelermeer Heiloo. De ligging van het bedrijventerrein en daarmee de bereikbaarheid van zijn klanten zijn doorslaggevend geweest om te vestigen op de Boekelermeer. Bijzonder is dat Jos Ham terugkeert naar oude grond. “Mijn vader had vroeger, op precies dezelfde plek, een veeteeltbedrijf”.

Bedrijfsunits Havikshorst Heiloo

In het voorjaar van 2020 verrijzen er twee bedrijfsunits van Havikshorst Heiloo aan de Droogmakerij op De Boekelermeer. Op donderdag 22 augustus tekenden Kees Havik en Piet Reijne, samen met wethouder Fred Dellemijn de officiële documenten. “We hebben gekozen voor De Boekelermeer, omdat het een mooi bedrijventerrein is. Van de gemeente Heiloo kregen we de ruimte om iets neer te zetten naar onze eigen wensen en behoeften en die van onze klanten”, aldus de heer Havik. Het merendeel van de bedrijfsunits is verkocht. Bedrijven die zich gaan vestigen zijn veelal bouw gerelateerde bedrijven en groothandels. Start van de bouw is begin november dit jaar.

Fotobijschrift: Jos en Greta Ham van J. Ham Transport en Fred Dellemijn, Wethouder gemeente Heiloo tijdens ondertekening overeenkomst.