Voorlopig geen afslag A9 bij Heiloo

 

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo werken samen aan de aansluiting A9 bij Heiloo. Om dit project planologisch mogelijk te maken hebben de gemeenten Heiloo en Castricum hiervoor in 2017 twee bestemmingsplannen vastgesteld. De Raad van State heeft op 11 september jl. de bestemmingsplannen vernietigd waarmee de ‘aansluiting A9 bij Heiloo’ mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit betekent dat het project ‘Aansluiting A9’ op dit moment niet kan doorgaan.

Programma Aanpak Stikstof

Op basis van het PAS werd door overheden, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Omdat de in het PAS opgenomen maatregelen onvoldoende zekerheid bieden of de toekomstige positieve gevolgen worden behaald, mag zo’n toestemming ‘vooraf’ op basis van het PAS niet (meer). En is dit in strijd met de Europese natuurbeschermingsregels. De Raad van State deed deze uitspraak op 29 mei jl.

Hoe nu verder?

Er wordt met de betrokken partijen; provincie Noord-Holland en gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo, gekeken welke stappen er gezet gaan worden.

Eerste advies commissie Remkes

Op woensdag 25 september heeft de commissie Remkes het eerste advies gepresenteerd over de stikstofproblematiek. Op de website van BIJ12 staat een eerste reactie van de provincies en kunt u het rapport ‘Niet alles kan’ bekijken.

Bekijk voor meer informatie: