Nieuws

Uitbreiding bedrijventerrein De Boekelermeer, aanleg De Boekelermeer Romp Zuid

Gemeente Alkmaar, Stadswerk072 en aannemer AW Vessies zijn bezig met de uitbreiding van bedrijventerrein De Boekelermeer richting Heiloo. De riolering en wegen worden aangelegd en de ecozone langs de westelijke ringsloot wordt uitgebreid. Vanwege flora en fauna wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. De eerste bedrijven zijn al gestart met bouwwerkzaamheden.

Duurzaam tankstation NXT Alkmaar breidt uit met waterstof

Bij het NXT tankstation op het Alkmaarse bedrijventerrein De Boekelermeer kan vanaf april volgend jaar waterstof worden getankt. Daarmee is dit het eerste waterstoftankstation in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Klanten zijn er ook al meteen. Stadswerk072, de afvalinzamelaar van de gemeente Alkmaar, en GP Groot inzameling gaan gelijk met de opening van het waterstofstation met zero-emissie waterstoftrucks rijden voor de inzameling van afval in de regio Alkmaar.

Oeverzwaluwen en rugstreeppadden op De Boekelermeer

De Ecozone van de Boekelermeer wordt goed gevonden. De oeverzwaluwwand zit vol zwaluwen en ook de beschermde rugstreeppad is te vinden in de paddenpoelen. Sinds vorig jaar is het beheer van de gemeente aangepast om de Ecozone aantrekkelijker te maken voor de dieren. Zo adviseert ecologisch bureau Waardenburg over de Ecozone. En dat werpt zijn vruchten af.

 

Energie-innovatie op De Boekelermeer

Duurzame energie is een ‘hot item’. Er wordt veel over gesproken en geschreven. Dat is niet voor niks: het is de toekomst. Daarom wordt er hard aan gewerkt. Op allerlei manieren, door allerlei organisaties en instellingen, waaronder ook het onderwijs. Want alternatieve manieren om energie op te wekken, ontstaan niet vanzelf. Daar is innovatiekracht voor nodig. En die kracht is er in de gemeente Alkmaar volop. 

 

Het werkt uitstekend in De Boekelermeer

Bedrijventerrein De Boekelermeer in Alkmaar en Heiloo is een uitstekende locatie om te ondernemen, werken en verblijven, met hoogwaardige panden, wandelpaden, veel ruimte en natuurlijk groen. Met kavels van 1.000 m² tot 25 hectare biedt het terrein mogelijkheden voor bedrijven variërend in grootte en bedrijfsactiviteiten. En wat te denken van de ligging: pal aan de A9 en het Noord-Hollands Kanaal en op slechts 30 minuten afstand van Amsterdam/Schiphol, de zeehavens van IJmuiden en Den Helder. Wij vroegen meerdere ondernemers, die er onlangs voor kozen om hun bedrijf op De Boekelermeer te vestigen, hoe het hen bevalt op dit bedrijventerrein.

Smeltkaasfabriek Kaptein verhuist naar de Boekelermeer Heiloo

In 2021 is bedrijventerrein de Boekelermeer Heiloo een nieuw bedrijf rijker. Naast het huidige pand van Kaptein aan Het Gemaal wordt een nieuwe fabriek gebouwd. Op de kavel van ruim 1 hectare komt de smeltkaasfabriek van Kaptein PCF (Processed Cheese Factory). Op woensdag 16 september tekenden René Kaptein en wethouder Dellemijn de koopovereenkomst.

De smeltkaasfabriek staat nu nog in Oosthuizen. Het is een logische stap om deze fabriek naar de Boekelermeer te halen. Vier jaar geleden verhuisde Kaptein hun bedrijf voor opslag en het verpakken van kaas en boter naar Het Gemaal. Met de komst van de smeltkaasfabriek staan twee van de drie productiebedrijven op grondgebied van Heiloo. De bouw van het nieuwe pand start waarschijnlijk in de zomer van 2021.

Nieuwsbrief september

In deze uitgave leest u o.a. over de nieuwe vestigers Ko Hartog Elektrotechniek en Meltrans Transportbedrijf. Klik hier voor de nieuwsbrief.

Ook op de hoogte blijven van het nieuws over de (beschikbare) bedrijfskavels en nieuwe vestigers op De Boekelermeer in Alkmaar en Heiloo?  Meld u ook aan voor onze nieuwsbrief en ontvang steeds een update!

 

Ondernemen en coronavirus

Bekijk hier wat de gemeente Alkmaar en de gemeente Heiloo doen voor ondernemers.

Alkmaar

Lees in dit persbericht hoe de gemeente Alkmaar ondernemers ondersteunt in de coronacrisis. Daarnaast vindt u op de website van de gemeente Alkmaar op de pagina 'Coronavirus, informatie voor ondernemers' meer informatie. 

Heiloo

Lees op de website van de gemeente Heiloo de informatie voor ondernemers en zelfstandigen.

Alkmaar: MKB-vriendelijkste gemeente N-H

Alkmaar kent een sterk regionaal bedrijfsleven. Het ondernemerschap zit de 10.000 lokale ondernemers in de genen. Deze ondernemers verkozen Alkmaar onlangs tot MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland 2019. De verkiezing dient als stimulans voor gemeenten om in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en om een optimaal ondernemingsklimaat te creëren. In Alkmaar is dat dus goed gelukt.

 

Voorlopig geen afslag A9 bij Heiloo

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar werken samen aan de aansluiting A9 bij Heiloo. Om dit te realiseren hebben de gemeenten Heiloo en Castricum in 2017 twee bestemmingsplannen vastgesteld. Hiertegen zijn beroepen ingesteld en in afwachting van de behandeling hiervan heeft de Raad van State op woensdag 11 september jl. deze twee bestemmingsplannen vernietigd.

Nieuwe vestigers Heiloo

Op De Boekelermeer Heiloo is volop bedrijvigheid. Afgelopen maanden hebben twee ondernemers een overeenkomst ondertekend met de gemeente Heiloo. Medio 2020 vestigt J. Ham Transport zich aan de Droogmakerij en richt Havikshorst twee bedrijfsunits op. Met de komst van beide ondernemingen is het aandeel in de eerste drie fasen van bedrijventerrein De Boekelermeer Heiloo voor circa driekwart gevuld.

Nieuwe vestiger: REPA Transportbanden

Momenteel is REPA Transportbanden gevestigd in Uitgeest. Daar bevindt zich het hoofdgebouw en de bedrijfshallen. “Ons terrein is inmiddels volledig volgebouwd, omdat we explosief gegroeid zijn”, vertelt Raymond Breyaen (directeur/eigenaar van REPA Transportbanden). “Daarom huren wij extra bedrijfshallen in Beverwijk en Uitgeest voor de opslag van onze goederen. Dit betekent dat er veel heen en weer gereden wordt met materialen en dat brengt de nodige kosten met zich mee.

De zonneweide van Zon Boekelermeer

26 november is op bedrijventerrein Boekelermeer een grote zonneweide geopend. Dit gebeurde op feestelijke wijze door wethouder duurzaamheid, Christian Braak. De totstandkoming van de zonneweide is een samenwerking van Energiezorg (samenwerking van HVC en Afvalzorg) en Sortiva. Samen zijn zij de opdrachtgever van de zonneweide, als ‘Zon Boekelermeer’.